Thống kê chỉ số, phong độ và thành tích của game thủ Chipboy

game-thu-chipboy
Solo Random
Thông số chung
Tỷ lệ chiến thắng
Tỷ lệ chết dân (số dân/trận)
Tỷ lệ thắng khi bị chết 1 dân
Tỷ lệ thắng khi bị chết 2 dân
Số dân trung bình
Thời gian lên đời 3 trung bình
Trung bình lên đời trước đối thủ
Tỷ lệ số trận lên đời trước đối thủ
Tỷ lệ chiến thắng khi lên đời trước
Tỷ lệ chiến thắng khi lên đời sau
Thời gian đóng nhà BS đầu (Storage Pit) trung bình
Tỷ lệ thắng theo đế chế
Assyrian
Babylonian
Carthaginian
Choson
Egyptian
Greek
Hittite
Macedonian
Minoan
Palmyran
Persian
Phoenician
Roman
Shang
Summerian
Yamato
Solo Shang
Tỷ lệ chiến thắng
Tỷ lệ chết dân (số dân/trận)
Tỷ lệ thắng khi bị chết 1 dân
Tỷ lệ thắng khi bị chết 2 dân
Số dân trung bình
Thời gian lên đời 3 trung bình
Trung bình lên đời trước đối thủ
Tỷ lệ số trận lên đời trước đối thủ
Tỷ lệ chiến thắng khi lên đời trước
Tỷ lệ chiến thắng khi lên đời sau
Thời gian đóng nhà BS đầu (Storage Pit) trung bình
Tỷ lệ chiến thắng khi đánh 3 BA
Tỷ lệ chiến thắng khi đánh 4 BA
Tỷ lệ chiến thắng khi đánh 5 BA
Tỷ lệ chiến thắng khi đánh 6 BA
Tỷ lệ số trận dâng BA
Tỷ lệ thắng khi dâng BA
Tỷ lệ thắng khi bị dâng BA
Thời gian nâng cấp đầu máu trung bình
Thời gian nâng cấp chặt gỗ 2 trung bình
Solo Assyrian
Tỷ lệ chiến thắng
Tỷ lệ chết dân (số dân/trận)
Tỷ lệ thắng khi bị chết 1 dân
Tỷ lệ thắng khi bị chết 2 dân
Số dân trung bình
Thời gian lên đời 3 trung bình
Trung bình lên đời trước đối thủ
Tỷ lệ số trận lên đời trước đối thủ
Tỷ lệ chiến thắng khi lên đời trước
Tỷ lệ chiến thắng khi lên đời sau
Thời gian đóng nhà BS đầu (Storage Pit) trung bình
Tỷ lệ chiến thắng khi đánh 3 BA
Tỷ lệ chiến thắng khi đánh 4 BA
Tỷ lệ chiến thắng khi đánh 5 BA
Tỷ lệ chiến thắng khi đánh 6 BA
Tỷ lệ số trận dâng BA
Tỷ lệ thắng khi dâng BA
Tỷ lệ thắng khi bị dâng BA
Thời gian nâng cấp chặt gỗ 2 trung bình
Thể loại Team
Số liệu thống kê được tổng hợp từ 0 trận đấu từ ngày 2018-10-22 05:44:26 đến ngày 2019-10-22 05:44:26

- 0 trận đấu Solo Random

- 0 trận đấu Solo Shang

- 0 trận đấu Solo Assyrian

- Các trận đấu 2vs2, 3vs3, 4vs4 các thể loại chỉ tổng hợp thắng - thuaabout-author

Admin

Woolooloo...Woolooloo...Woolooloo...Woolooloo...Woolooloo...