Binh pháp AoE

0 Binh-phap-ton-tu-trong-aoe.jpg

Binh pháp Tôn Tử trong AoE

4.50 out of 5
Rating: 4.5

AoE là game chiến thuật thực chiến mô phỏng các cuộc chiến tranh giữa các dân tộc trong lịch sử. Trong khi bộ binh pháp Tôn Tử vẫn còn nguyên giá trị sau hàng ngàn năm và vẫn hàng ngày được áp dụng đời sống.

Chi tiết
0 aoe-bai-chien-ke.jpg

Binh pháp AoE - Bại chiến kế

4.50 out of 5
Rating: 4.5

Các kế sách đối phó khi gặp bất lợi như: không thành kế, phản gián kế, liên hoàn kế, tẩu vi thượng sách...

Chi tiết
0 binh-phap-aoe-hon-chien-ke.jpg

Binh pháp AoE - Hỗn chiến kế

4.50 out of 5
Rating: 4.5

Các kế sách giáp công trong AoE: Rút củi đáy nồi, Kim thiền thoát xác, Quan môn tróc tặc,

Chi tiết
0 cong-chien-ke.jpg

Binh pháp AoE - Công chiến kế

4.50 out of 5
Rating: 4.5

Các kế sách công nhà đối phương để giành phần thắng trong AoE: Đả thảo kinh xà, Tá thi hoàn hồn, Điệu hổ ly sơn, Dục cầm cố túng...

Chi tiết
0 Dich-chien-ke.jpg

Binh pháp AoE - Địch chiến kế

4.50 out of 5
Rating: 4.5

Các kế sách đánh lừa quân địch trong chiến trận AoE như: Vô trung sinh hữu, ám độ Trần Thương, Lý đại đào cương

Chi tiết