Binh pháp AoE - Hỗn chiến kế

binh-phap-aoe-hon-chien-ke.jpg

Rút củi đáy nồi

Khi bị ép đến tắc thở, nếu cảm thấy chống đỡ là thua thiệt thì hãy tìm đường đưa 1 vài đơn vị quân sang quấy rối nhà đối phương. Binh lương thiếu hụt không sóc đều quân thì tự khắc áp lực công nhà giảm.

Trong trận Chi Lăng-Xương Giang, nghe tin quân địch có viện binh, nhiều tướng muốn đánh nhanh hạ gấp thành Đông Quan. Theo kế sách của Nguyễn Trãi, Lê Lợi điều quân lên chặn đánh viện binh trước để nản lòng địch ở Đông Quan.

Khi bị công nhà, game thủ thường đem quân về cứu nhưng cũng có thể đem cánh quân đi công này chặn đường viện binh của địch. Đối phương không có quân tiếp viện tự khắc phải rút lui.

Kim thiền thoát xác - Vờ có hốc nhưng lại cho dân ra ngoài làm ăn

Kế sách này thường được game thủ áp dụng trong đánh solo. Khi nhà có hốc nhưng lại nghèo hoặc thiếu vàng, game thủ chọn cách bo kín hốc rồi làm ra vẻ ra sức bảo vệ trong khi đạo dân làm việc chính lại đi ăn hoang khắp bản đồ.

Quan môn tróc tặc - đóng cửa thả chó

Khi đối thủ công nhà và áng chừng ta có thể thủ được, hãy vờ để đối phương vào nhà và cho dân xây BE chốt lại. Địch trong ngoài không ứng cứu được cho nhau sẽ bi bắt hết bên trong nhà mình.

Sét đánh không kịp bưng tai

Yếu tố bất ngờ luôn đóng vai trò quyết định trong các trận đấu do nắm được thế chủ động và gây đối phương hoang mang, rối trí. Ngoài các trận công K mà các game thủ thường áp dụng, Chim sẻ đi nắng từng dâng A lên sát nhà Hồng Anh trong kèo đấu Persian - Minoan (AOE ProMaster 2017) khi phát hiện Hồng Anh đánh thẳng cung A 2 áo thủ phù. Điều này gây bất ngờ cả với BLV G_Man. Bị công vào bãi vàng do đánh bo nhỏ nên Hồng Anh không có lực xin quân.

Một trận đấu khác, Chim sẻ đi nắng vs Bi Bi kèo Babylonian vs Assyrian, Sẻ dâng 1L, 1A vào tận bên trong nhà Bi Bi và giành chiến thắng.

Điền Kỵ đua ngựa

Tôn Tẫn, mưu sĩ của Điền Kỵ bày kế đua ngựa với Tề Uy Vương và giành chiến thắng 2/3 lần thi với cách thức như sau: Đem con ngựa yếu nhất đua với con khỏe nhất của Tề Vương, đem con khỏe nhất đua với con khỏe thứ hai của Tề Vương...

Suy xét mưu mẹo đó trong đánh team 4vs4, việc so sánh quân cân hay không không quan trọng bằng việc dụng các quân đội đó như thế nào? Công nhà nào thì dùng quân nào phù hợp? Chứ đem Y Maccedonia vào nhà Hittite hoặc đem ngựa chém công nhà Carthaginian thì cầm chắc thất bại. 

about-author

Admin

Woolooloo...Woolooloo...Woolooloo...Woolooloo...Woolooloo...