Binh pháp AoE

0 Binh-phap-ton-tu-trong-aoe.jpg

Binh pháp Tôn Tử trong AoE

AoE là game chiến thuật thực chiến mô phỏng các cuộc chiến tranh giữa các dân tộc trong lịch sử. Trong khi bộ binh pháp Tôn Tử vẫn còn nguyên giá trị sau hàng ngàn năm và vẫn hàng ngày được áp dụng đời sống.

Chi tiết
0 aoe-bai-chien-ke.jpg

Binh pháp AoE - Bại chiến kế

Các kế sách đối phó khi gặp bất lợi như: không thành kế, phản gián kế, liên hoàn kế, tẩu vi thượng sách...

Chi tiết
0 binh-phap-aoe-hon-chien-ke.jpg

Binh pháp AoE - Hỗn chiến kế

Các kế sách giáp công trong AoE: Rút củi đáy nồi, Kim thiền thoát xác, Quan môn tróc tặc,

Chi tiết
0 cong-chien-ke.jpg

Binh pháp AoE - Công chiến kế

Các kế sách công nhà đối phương để giành phần thắng trong AoE: Đả thảo kinh xà, Tá thi hoàn hồn, Điệu hổ ly sơn, Dục cầm cố túng...

Chi tiết
0 Dich-chien-ke.jpg

Binh pháp AoE - Địch chiến kế

Các kế sách đánh lừa quân địch trong chiến trận AoE như: Vô trung sinh hữu, ám độ Trần Thương, Lý đại đào cương

Chi tiết
0 thang-chien-ke.jpg

Binh pháp AoE - Thắng chiến kế

Các kế sách tấn công đối thủ giành phần thắng trong AoE: Vây Ngụy cứu Triệu, Dĩ dật đãi lao, Sấn hỏa đả kiếp, Dương Đông kích Tây, Tá đao sát nhân...

Chi tiết