Phân tích - Bình luận AOE-1

Xem tất cả

Solo cung R - Làm gì khi đối thủ đánh bài 22+1 dân?0

Trong trận Showmatch ra mắt GameTV Plus ngày 30-03 vừa qua, Hồng Anh đã đánh bại thuyết phục Chim sẻ ở cả hai kèo cung R. Trong đó, đáng chú ý là có 1 trận Hồng Anh đánh bài 22+1 mà vẫn giành chiến thắng...

Chi tiết

Binh pháp AoE

Xem tất cả
0 aoe-bai-chien-ke.jpg

Binh pháp AoE - Bại chiến kế

Các kế sách đối phó khi gặp bất lợi như: không thành kế, phản gián kế, liên hoàn kế, tẩu vi thượng sách...

Chi tiết
0 binh-phap-aoe-hon-chien-ke.jpg

Binh pháp AoE - Hỗn chiến kế

Các kế sách giáp công trong AoE: Rút củi đáy nồi, Kim thiền thoát xác, Quan môn tróc tặc,

Chi tiết
0 cong-chien-ke.jpg

Binh pháp AoE - Công chiến kế

Các kế sách công nhà đối phương để giành phần thắng trong AoE: Đả thảo kinh xà, Tá thi hoàn hồn, Điệu hổ ly sơn, Dục cầm cố túng...

Chi tiết
0 Dich-chien-ke.jpg

Binh pháp AoE - Địch chiến kế

Các kế sách đánh lừa quân địch trong chiến trận AoE như: Vô trung sinh hữu, ám độ Trần Thương, Lý đại đào cương

Chi tiết
0 thang-chien-ke.jpg

Binh pháp AoE - Thắng chiến kế

Các kế sách tấn công đối thủ giành phần thắng trong AoE: Vây Ngụy cứu Triệu, Dĩ dật đãi lao, Sấn hỏa đả kiếp, Dương Đông kích Tây, Tá đao sát nhân...

Chi tiết