Thống kê

Xem tất cả

Xem thống kê, so sánh giữa các game thủ và đế chế trong AoE1 (Rise of Rome)

Xem so sánh giữa các game thủ và đế chế dưới góc độ thống kê: tỷ lệ chiến thắng, sức phát triển và đối kháng

So sánh sức mạnh các đế chế trong AoE

Đánh giá sức mạnh các đế chế thông qua tỷ lệ chiến thắng ở các thể loại solo, 2vs2, 4vs4 random D3KT

Thống kê chỉ số, phong độ và thành tích của game thủ Hồng Anh

Thống kê chỉ số, điểm phong độ và thành tích của Hồng Anh ở thể loại solo, 2vs2, 4vs4 Random, cung R

Thống kê chỉ số, phong độ và thành tích của game thủ Chipboy

Thống kê chỉ số, điểm phong độ và thành tích của Chipboy ở thể loại solo, 2vs2, 4vs4 Random cung R

Thống kê chỉ số, phong độ và thành tích của game thủ Bi Bi

Thống kê chỉ số, điểm phong độ và thành tích của Bi Bi ở thể loại solo, 2vs2, 4vs4 Random cung R

Thống kê chỉ số, phong độ và thành tích của game thủ Chimsedinang

Thống kê chỉ số, điểm phong độ và thành tích của Chim sẻ đi nắng ở thể loại solo, 2vs2, 4vs4 Random cung R

Binh pháp Tôn Tử trong AoE

AoE là game chiến thuật thực chiến mô phỏng các cuộc chiến tranh giữa các dân tộc trong lịch sử. Trong khi bộ binh pháp Tôn Tử vẫn còn nguyên giá trị sau hàng ngàn năm và vẫn hàng ngày được áp dụng đời sống.

Binh pháp AoE - Bại chiến kế

Các kế sách đối phó khi gặp bất lợi như: không thành kế, phản gián kế, liên hoàn kế, tẩu vi thượng sách...

Binh pháp AoE - Hỗn chiến kế

Các kế sách giáp công trong AoE: Rút củi đáy nồi, Kim thiền thoát xác, Quan môn tróc tặc,

Binh pháp AoE - Công chiến kế

Các kế sách công nhà đối phương để giành phần thắng trong AoE: Đả thảo kinh xà, Tá thi hoàn hồn, Điệu hổ ly sơn, Dục cầm cố túng...

Binh pháp AoE - Địch chiến kế

Các kế sách đánh lừa quân địch trong chiến trận AoE như: Vô trung sinh hữu, ám độ Trần Thương, Lý đại đào cương

Binh pháp AoE - Thắng chiến kế

Các kế sách tấn công đối thủ giành phần thắng trong AoE: Vây Ngụy cứu Triệu, Dĩ dật đãi lao, Sấn hỏa đả kiếp, Dương Đông kích Tây, Tá đao sát nhân...